Nepodceňujte bezpečnosť zamestnancov pri práci

Školenia BOZP sú povinnosťou pre každú firmu bez ohľadu na jej zameranie. Aj keď máme pocit, že pri administratívnej práci sa nemôže stať žiaden úraz, nemusí to byť vždy pravda. Samozrejme, že pri manuálnej práci je riziko úrazu vyššie, vďaka čomu PZS pri takýchto profesiách zamestnanci určite ocenia.

Nepodceňujte bezpečnosť zamestnancov pri práci
Nepodceňujte bezpečnosť zamestnancov pri práci (Foto: pyroboss.sk)

Pravidelné školenia musia byť

Niekomu to príde ako banalita, ale bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je upravovaná zákonom. Z nedodržiavania legislatívy samozrejme vyplývajú sankcie vo forme pokuty, nehovoriac o možných úrazoch spôsobených zanedbaním bezpečnosti. Dôležité školenia BOZP majú byť vykonávané pravidelne, najmä ak prišlo k zmenám v zákone, ale minimálne každé 2 roky.

Vaši zamestnanci by mali mať nie len informácie o aktuálne platnej legislatíve, ale v prvom rade o zásadách bezpečnosti pri práci, ktoré je nevyhnutné dodržiavať, aby sa znížilo riziko pracovného úrazu na minimum.

V ideálnom prípade by mal školenia vykonávať technik BOZP, ktorý má prehľad v legislatíve a dostatok skúseností. Na škodu nie je ani kurz prvej pomoci, ktorý sa môže hodiť v pracovnom aj osobnom živote.

Čo je PZS?

Pracovná zdravotná služba sa týka hlavne rizikových prác, ktoré sa v zmysle zákona zaraďujú do 3. a 4. kategórie. Starostlivo vyberaná PZS je v podstate poradenská služba pre zamestnávateľov. Tieto služby môžete zabezpečiť externe alebo mať vlastných zamestnancov.

Externá firma však dokáže zabezpečiť všetko potrebné od zdravotno-hygienických auditov, plánu a zabezpečenia zdravotných prehliadok, až po zhodnotenie psychickej záťaže a implementáciu právnych noriem.

Veľké spoločnosti si môžu dovoliť vlastného zamestnanca na bezpečnosť práce, pre menšie firmy je výhodnejšie zasa využívať služby externých firiem a ich odborných zamestnancov. Cieľom pracovnej zdravotnej služby nie je len zabezpečiť plnenie zákonných povinností, ale predovšetkým zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a tým znížiť riziko úrazov a práceneschopnosti.

Text:PR