Ako znížiť účty za teplo? Pomoc ponúkajú tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá rozhodne nie sú novinkou, ktorú so sebou prináša tzv. Green deal, v rámci ktorého sa krajiny Európskej únie zaviazali k zníženiu emisie skleníkových plynov. Naopak, spoľahlivosť tepelných čerpadiel overujú už desiatky rokov drsné podmienky v blízkosti Severného polárneho kruhu, kde došlo k ich prvému masívnemu rozšíreniu.

Ako znížiť účty za teplo? Pomoc ponúkajú tepelné čerpadlá
Ako znížiť účty za teplo? Pomoc ponúkajú tepelné čerpadlá (zdroj: Shutterstock.com)

Tepelná čerpadlá už dnes nájdete ako hlavný zdroj tepla pri každej druhej novostavbe v Nemecku, čoskoro sa bude jednať o jediný podporovaný zdroj tepla pre domácnosti vo Veľkej Británii, vlády naprieč Európou podporujú rozšírenie tohto zdroja tepla cez dotácie na obstaranie, daňové úľavy, lacnejšie ceny energií a iné. K rozšíreniu tepelných čerpadiel výrazne prispievajú aj kladné skúsenosti domácností. Veď k prvému masívnemu rozšíreniu tepelných čerpadiel v Európe došlo už v 70. rokoch minulého storočia, kedy tepelné čerpadlá začali v Škandinávii nahrádzať kotle na vykurovací olej.

Čo konkrétne si domácnosti na tepelných čerpadlách chvália? Ide napríklad o:

Spoľahlivosť, kedy sú tepelné čerpadlá schopné uspokojiť všetku potrebu po teple a teplej vody bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky.
Nízke prevádzkové náklady spojené s faktom, že výroba tepla cez tepelné čerpadlá je veľmi efektívna a zároveň, na výrobu tepla alebo teplej vody slúži geotermálna energia či vonkajší vzduch, t. j. zdroje, ktoré sú dostupné v prakticky neobmedzenom množstve a zadarmo.
Nezávislosť na externých dodávkach tepla, teplej vody či zásob paliva, ako je to napríklad v prípade uhlia, dreva, zemného plynu či diaľkovo dodávaného tepla.
Udržateľnosť nízkych nákladov na energie vzhľadom na posledné dva vyššie uvedené body.
Absencia povinnosti do tepelných čerpadiel prikladať.
Očakávaná dlhá životnosť a prakticky nulové starosti spojené s údržbou.
Istota, že v strednodobom horizonte nebudete musieť zaobstarávať nový zdroj tepla kvôli reguláciám a zákazom tak, ako ich poznáme pri kotloch na tuhé palivá.

Vašou najväčšou starosťou bude vybrať obchodníka, ktorý vám dokáže objektívne poradiť vhodné tepelné čerpadlo, zaistiť inštaláciu aj následný servis tohto zariadenia.

Komerčný článok