Viete, čo je firemná kultúra? Možno vám môže zachrániť celú firmu!

Problémy sa vo firme vystupňujú najčastejšie počas krízy. Predísť tomu môžete tak, že budete myslieť na vašu firemnú kultúru a pravidelne ju analyzovať. Každá kríza sa však dá prežiť, ak ste na ňu pripravení. Ako sa teda pripraviť?

Viete, čo je firemná kultúra? Možno vám môže zachrániť celú firmu!
(zdroj: unsplash.com)

Vyškoľte svojich zamestnancov

Sú firemné krízy, ktoré sa dotknú viacerých firiem alebo odvetví, iné zatrasú len jednou – tou vašou. Patrí sem napríklad strata vášho najväčšieho zákazníka alebo kľúčového dodávateľa. Ale aj dlhodobo slabá likvidita, nevydarený produkt, do ktorého ste investovali veľa času a financií, ukradnuté know-how či ochorenie CEO v čele firmy, ktorá nebola pripravená na fungovanie bez neho, sa dá istým spôsobom zvládnuť. Prvým a najdôležitejším krokom je, aby všetci ľudia vo firme vedeli, čo majú robiť. K tomu budú potrebovať skúsenosti a právomoci konať bez zbytočného odkladu a takáto synchronizácia ľudí si vyžaduje roky príprav. Práve monitoring a neustála práca na rozvoji firemnej kultúry je to, čo vás a vašich zamestnancov pripraví na akúkoľvek krízu.

Zlaďte sa, ak je vás vo firme viac

Definovanie firemnej kultúry začína momentom, v ktorom ste sa rozhodli podnikať. Ak ste napríklad freelancer a vo firme pracujete len vy sám alebo sama, tak vaša firemná kultúra odzrkadľuje len vaše osobné hodnoty a prejavy správania sa.  Ale akonáhle ste vo firme viacerí, firemná kultúra predstavuje mix vašich osobných hodnôt, čiže mix toho, čomu každý z vás verí a ako sa všetci prejavujete navonok. Vo firme s pár zamestnancami a jedným majiteľom, kde všetci sedíte v jednej miestnosti, akosi veľa vecí beží automaticky. Firemnú kultúru takejto firmy definuje jej majiteľ a zamestnanci preberajú niekedy vedome, niekedy podvedome jeho zvyky a model správania sa. Ak je majiteľov viac, zamestnanci preberajú zvyky a správanie sa toho z majiteľov, ktorý im je hodnotovo bližší, a možno aj aké správanie viac vyhovuje ich štýlu práce. Rôznorodé zmýšľanie u zamestnancov o firemných prioritách stojí vašu firmu zbytočné peniaze, čas a úsilie. Ich nezladené konanie a slabá komunikácia spôsobuje nedorozumenia, ktoré ľudí spomaľujú a berú im motiváciu k práci. Firemná kultúra je preto určite témou každej firmy a jej riešenie by malo byť vysoko na zozname priorít každého jej majiteľa.

Zavolajte si na pomoc odborníka

Z predošlého odseku teda logicky vyplýva, že nastavenie a rozvoj firemnej kultúry v menšej firme sú omnoho jednoduchšie, než tie v nadnárodných korporáciách. Práca s firemnou kultúrou má teda svoje pravidlá a postupy, do ktorých treba zohľadniť špecifiká firmy, jej históriu, charakter a zvyky jej kľúčových zamestnancov alebo spoločníkov. Najlepšie je nechať to na odborníka, pretože ak konzultujete svoju marketingovú stratégiu, účtovníctvo a dane s profesionálmi, urýchlite celý proces a svoj čas a energiu môžete venovať tomu, v čom ste skutočne dobrí. Práca s konzultantom môže byť jednorazová, alebo sa môžete dohodnúť na dlhodobej spolupráci – záleží to len na vás. V oboch prípadoch vám však konzultant môže nastaviť firemné hodnoty a ukázať spôsoby, ako používať firemné hodnoty pri robení rozhodnutí vo firme. Pri takýchto cvičeniach častokrát vyplávajú na povrch rôzne zložité situácie alebo dlhodobo prehliadané konflikty vo firme, a tak sa vám nestranný pozorovateľ, ktorým taký konzultant a človek zvonka je, hodí. Nemali by ste zabudnúť na dotazník pre zamestnancov, ktorý by mal byť zameraný na ich osobné hodnoty, potom hodnoty pozorované vo firme a hodnoty, ktoré by firme pomohli naplniť jej maximálny potenciál. Konzultant, ktorého si privoláte na pomoc, môže vo vašej firme zorganizovať aj workshopy a iné aktivity, na základe ktorých vám pomôže určiť firemnú kultúru.