Úspory z rozsahu – aký majú vplyv na menšie podniky?

Aký je hlavný cieľ výrobného podniku? Vyrábať produkty, ktoré budú pre zákazníkov užitočné, získať čo najväčší podiel na trhu a vyrábať efektívne princípom maximalizácie výstupu. Pri menších firmách je to zložitejšie, pretože ich výroba nie je veľká a preto veľmi ťažko dokážu na výrobe ušetriť. Viete čo znamená pojem úspory z rozsahu a v čom je ich výhoda?

Úspory z rozsahu – aký majú vplyv na menšie podniky? (Foto: unsplash.com)

Čo sú úspory z rozsahu

Úspory z rozsahu sú v podnikateľskom a manažérskom svete známym pojmom. Je to zníženie nákladov na produkciu jedného výrobku v dôsledku vyššieho objemu produkcie. To znamená, že čím viac výrobkov vaša firma vyrobí, tým lacnejšie budú vstupné náklady. Úspory z rozsahu môžu byť aj pri nákupe výrobných faktorov, špecializácie alebo pri administratívnych činnostiach.

V závislosti od konkrétneho obdobia potom môže úspory z rozsahu využívať. Samozrejme, na prvom mieste pri úhrade sú nevyhnutné výdavky, môže ísť o mzdové náklady, účty za priestory, energie, vozový park a s nimi spojené náklady ako povinné zmluvné poistenie a ďalšie.

Úspory hľadajte v rámci celého podniku. Aktuálne je šetrenie čo sa týka energií a palív. Pomôže úsporné osvetlenie, kúrenie, ale aj výmena neekonomického auta za cenovo dostupné pritom s nízkymi prevádzkovými nákladmi ako napríklad populárny opel corsa.

Aký majú prínos pre podnik?

Malé podniky môžu profitovať z externých aj interných úspor z rozsahu. Niektoré sú previazané na miesto, iné súvisia s odvetvím. Medzi hlavné pozitíva externých aj interných úspor z rozsahu patrí špecializácia (dostupnosť špecializovaných pracovníkov), administratíva (možnosť riešenia úloh centrálne), technické otázky (zlepšovanie výroby a zvyšovanie efektívnosti), nákup (nákup väčšieho množstva výrobných faktorov) a nakupovanie služieb (nákladnosť využívania služieb od iných firiem vyriešia vlastní zamestnanci).

Netreba zabúdať ani na budovanie rezervy, kde časť by mala byť vhodne investovaná, aby zarábala minimálne o infláciu.