Aké sú možnosti pre podnikateľský úver

Podnikateľ sa môže rozhodnúť jednak pre komerčný úver v klasickej komerčnej banke. Okrem toho môžu požiadať úver od Mikropôžičkovému programu od Slovak Business Agency vo výške od 2 500 € až do 50 000 €, pričom istina sa začne splácať po polroku od podpisu úveru.

Aké sú možnosti pre podnikateľský úver
Aké sú možnosti pre podnikateľský úver (Foto: unsplash.com)

Mikropôžičkový program od Slovak Business Agency

Splatnosť úveru od Mikropôžičkovému programu od Slovak Business Agency sa pohybuje v rozmedzí od 6 mesiacov až do 4 rokov. Úroková sadzba sa pohybuje v rozpätí 1,19 % – 9,03 %. Tieto prostriedky podnikateľ smie použiť na nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním, rekonštrukciu, úpravu a opravu a prevádzkových priestorov a technológií, nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru, úhradu nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytuje a iné investičné projekty schválené vykonávateľom.

Pre podnikateľov už etablovaných na trhu je vhodným riešením aj komerčný úver vo vyššej výške – pol milióna eur v podobe investičného úveru a sto tisíc v podobe prevádzkového úveru. Aby podnik získal úver z banky musí existovať aspoň 2 roky. Podnikateľ sa môže rozhodnúť jednak pre komerčný úver v klasickej komerčnej banke a je tu aj Mikropôžičkový program od Slovak Business Agency.