Vnútroštátna preprava tovaru má stále svoje výhody

Vnútroštátna preprava sa obvykle týka prepravy na krátke alebo stredné vzdialenosti v rámci Slovenska. Prepraviť tovar zo západu na východ sa dá behom niekoľkých hodín, záleží na tom, o aký tovar ide, a akým spôsobom sa prepravuje. Využiť sa dá cestná, letecká ale aj riečna preprava.

Vnútroštátna preprava tovaru má stále svoje výhody
Vnútroštátna preprava tovaru má stále svoje výhody (Foto: speed-line.sk)

Vnútroštátna cestná preprava

Pri hľadaní vnútroštátnej prepravy sa asi najčastejšie využíva cestná. Výhodou je, že je možné na prepravu objednať rôzne vozidlá – od dodávky až po kamión s návesom a teda sa dajú prepravovať väčšie aj menšie objemy. Okrem toho môže byť miesto nakládky a vykládky prakticky kdekoľvek, kam sa dostane vozidlo. Tovar je tak možné naložiť priamo v sklade alebo doma a vyložiť priamo na adrese doručenia. Vzhľadom na pomerne hustú dopravnú sieť je cestná doprava naozaj výhodná a to aj z pohľadu ceny a doby doručenia. Treba si ale dôkladne vyberať prepravnú spoločnosť.

Železničná a riečna preprava

Železničná a dobrá riečna preprava sa síce dajú využiť na prepravu tovaru v rámci Slovenska, ale častejšie sa používajú na medzinárodnú prepravu. Železničná preprava je ideálna pri preprave veľkého množstva tovaru na veľké vzdialenosti hlavne v rámci okolitých štátov aj Európy.

Tento spôsob dopravy je ekologický aj cenovo výhodný a pomerne rýchly. Vzhľadom na hustotu železničnej siete sa často kombinuje s cestnou prepravou. Obvykle si môžete objednať vozeň, ale aj celý vlak. Závisí to od vašich potrieb. Riečna preprava sa v rámci Slovenska realizuje skôr výnimočne vzhľadom na riečnu sieť a množstvo nákladných prístavov.

Pri preprave v rámci Európy je ale o čosi výhodnejšia, pretože ide o spoľahlivý a cenovo dostupný spôsob prepravy veľkého množstva tovaru. Nevýhodou je hádam len doba prepravy a fakt, že sa spravidla musí kombinovať s ďalšími typmi prepravy. A všetky z nich pre svoje podnikanie môžete pohodlne využiť aj vy.

Text:PR