Pracovisko bez konfliktov je zárukou úspechu

Zažili sme to zrejme všetci – hádky, spory, nevraživosť či dokonca nenávisť. Aj takéto situácie a pocity môžu sprevádzať ľudí na pracovisku. Nie je to nič príjemné, práve v práci má byť tvorivé a podnetné prostredie, práve tu majú mať ľudia pocit dobre odvedenej práce, kolegiality a súdržnosti.

Pracovisko bez konfliktov je zárukou úspechu
Pracovisko bez konfliktov je zárukou úspechu (Foto: unsplash.com)

Takéto prostredie sa však udržuje veľmi ťažko a to z jednoduchého dôvodu – koľko ľudí, toľko chutí. Keď to rozmeníme na drobné, každý človek a teda pracovník, môže mať odlišný názor od svojich kolegov či šéfov. Ak však odlišný názor nevie správne prezentovať, či rešpektovať názory iných, prichádza konflikt. A práve ten musíme vedieť na pracovisku riešiť.

Kedy je čas na alternatívne riešenie sporu?

Ak je situácia v pracovnom kolektíve už neúnosná a ľudia medzi sebou nechcú a ani nevedia komunikovať pomôže alternatívne riešenie sporov. Ide zväčša o mediačných odborníkov, ktorí do problému vstúpia nestranne, vypočujú si obe strany a spolu s aktérmi konfliktu hľadajú riešenie tak, aby bola spokojnosť na každej strane. Nejde pritom o jednoduchý proces a vyžaduje si nie len dostatočné skúsenosti externého odborníka, no napríklad aj ochotu pracovníkov spolupracovať na vyriešení problému.

Mediátor je základom úspechu

Ide však o výbornú a osvedčenú metódu. Mediátor vám dokonca môže pomôcť vypracovať zoznam krokov, ktoré pomôžu konfliktom a problémom na pracovisku predchádzať. Použitie mediácie je preto tým správnym riešením, ako zachovať pracovné prostredie podnetné a priateľské. Nie je totiž nič horšie, ako keď sa zamestnanci nevenujú svojej práci, ale intrigám.

Negatívna energie na pracovisku a v pracovnom tíme je krok nesprávnym smerom a nakoniec môže viesť k vážnejším problémom. Ak chcete byť efektívna firma, ktorá sa nebojí výziev a záleží jej na svojich zamestnancoch a na pracovnom prostredí stavte na profesionálneho mediátora.

Text: PR