Ako postupovať pri založení s.r.o.

Obchodná spoločnosť je vždy právnickou osobou, ktorá bola, respektíve bude založená za účelom podnikania. To znamená predaj tovaru alebo služieb za účelom zisku. Patrí sem verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie.

Ako postupovať pri založení s.r.o.
Ako postupovať pri založení s.r.o. (Foto: unsplash.com)

Založenie s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nastáva podpisom spoločenskej zmluvy (ak ju zakladá viacero osôb) alebo zakladateľskej listiny (ak ju zakladá len jedna osoba). Spoločnosť následne vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Následne treba vykonať zmenu majiteľa bankového účtu zo správcu vkladov na novovzniknutú spoločnosť. Dá sa využiť aj pôvodný súkromný účet na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Zápis spoločnosti

Do obchodného registra musí byť s.r.o. zapísaná do 90 dní od založenia spoločnosti buď osobne na registrovom súde v krajskom meste alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Výška súdneho poplatku za zápis do obchodného registra je pre s. r. o. 331,50 eur, ale pri elektronickom podaní len 165,75 eur. Keďže spoločnosti musia využívať elektronickú komunikáciu s úradmi je táto možnosť napriek počiatočným problémom stránky výhodná. Do mesiaca po zápise do Obchodného registra musí požiadať aj o registráciu správcu dane.

Náš tip: Využite aktuálne zľavové kódy na Firmaren a nechajte to celé na profesionálov.