Magnetické vs. Eddy current separátory

Neviete si vybrať, či je pre vás lepší Eddy current separátor alebo magnetické separátory? Oba druhy sú účinné, ale každý z nich je určený na oddeľovanie iného materiálu. Výber teda závisí najmä od toho, či potrebujete oddeliť magnetické alebo nemagnetické častice z tekutých alebo sypkých materiálov.

Magnetické vs. Eddy current separátory
Magnetické vs. Eddy current separátory (Foto: magneticke-separatory.sk)

Eddy current separátor

Tento separátor dokáže oddeliť magnetické kovy od nemagnetických kovov, ale aj od iných nemagnetických častíc. Využitie tak nájdu pri triedení recyklovateľných odpadov alebo pri triedení a likvidácií elektronických zariadení a pod.

Konštrukcia špecifického Eddy current separátora pozostáva obvykle z dopravníkového pásu a magnetického nedymového valca. Separátor tak dokáže oddeliť magnetické kovy od nemagnetických (hliník, meď, farebné kovy), ale vie odseparovať aj nemagnetický materiál (plast, drevo, sklo, papier). Tento typ je tak vhodný aj na triedenie komunálneho odpadu, ktorý môže obsahovať rôzne zložky a dokážete tak odseparovať kovy od iných zložiek.

Magnetický seprátor

Klasické magnetické separátory sa delia na viacero druhov aj podľa toho, či chcete separovať magnetické kovy v tekutých alebo sypkých látkach. Poznáme rotačné, doskové separátory, magnetické dosky umiestňované nad dopravník, separátory pod dopravník, magnetické tyče a valce.

Každý typ má svoje výhody aj nevýhody a oblasť využitia. Jedno ale majú spoločné – odseparujú magnetické kovy od ostatných častíc. Základom týchto zariadené sú silné neodymové magnety, ktoré dokážu spoľahlivo zachytiť magnetické kovy.

Výber konkrétneho typu separátora závisí predovšetkým od toho, aké sú vlastnosti a charakter zmesi, ktorá ide na separovanie. Napríklad rotačné separátory sú vhodné aj na abrazívne materiály, doskové na materiál s väčšou zrnitosťou. Ktorý z nich sa v podnikaní zíde vám?

Text:PR