Bez minulosti

Bez minulosti

Každý z nás máme minulosť. Spomíname na niečo, čo je už dávno za nami, ale v nás to stále žije. Žijú spomienky na minulý život. Myslíte si, že existuje niečo, čo nemá minulosť, ale existuje? Bude to […]